Zorgplicht werkgever voor werknemers bij een ongeval

Veel werkgevers zijn in het geval van schade bij een ongeval met medewerkers, zo blijkt uit een recent onderzoek, niet voldoende op de hoogte van hun wettelijke zorgplicht. Werkgevers denken dat zij met hun algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering medewerkers schadeloos kunnen stellen terwijl dit lang niet altijd het geval is.

De onwetendheid onder werkgevers over welke situaties onder hun juridische zorgplicht vallen is groot, bijvoorbeeld over de zorgplicht voor een medewerker die thuiswerkt. Net als ook voor stagiaires en uitzendkrachten. Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht om een goede regeling voor al hun medewerkers te treffen in het geval van schade bij een ongeval. Zelfs als de werkgever er alles aan heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren kan hij in veel gevallen toch verantwoordelijk zijn voor de financiële gevolgen. Het vaststellen van de juridische aansprakelijkheid van de werkgever kan lastig en tijdrovend zijn. Meestal levert dit vervelende situaties op tussen werkgever en medewerker en draait de medewerker eerst zelf op voor de schade. Om deze situaties zo veel mogelijk te voorkomen zou de algemene aansprakelijkheidsverzekering gecombineerd moeten worden met een ongevallenverzekering en/of een verzekering waarbij de werknemer verzekerd is bij thuiswerken of bij deelname aan het verkeer.