Zijn motorclubs in Nederland te verbieden?

Beruchte motorclubs zoals Hells Angels, Satudarah, No Surrender of Bandidos komen regelmatig in negatieve zin in het nieuws. Veel leden van motorclubs hebben volgens Justitie een strafblad. Circa 10 jaar geleden is een poging gedaan om De Hells Angels te verbieden omdat het geen motorclub zou zijn maar een ‘outlaw motorcycle gang’. Het is in 2009 niet gelukt om de Hells Angels op te doeken maar dit weerhoudt het Openbaar Ministerie er niet van om anno 2017 nog een poging te wagen. OM gaat de civiele rechter vragen om een verbod op motorclub Satudarah. In het nieuwe regeerakkoord krijgt het OM steun. Daarin staat dat er een verbod komt op ‘outlaw motorcycle gang’.

Een motorclub verbieden gaat echter niet zomaar; hier zijn hele strenge regels aan verbonden. In artikel 2:20 van het BW staat dat de rechter een vereniging kan verbieden als de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. Dit lijkt een makkelijke voorwaarde maar achter dit artikel ligt een grondrechtelijk en Europeesrechtelijk principe waar de rechter rekening mee moet houden. In artikel 8 en 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) staat dat een gewaarborgde vrijheid van vereniging en vergadering een grondbeginsel is van de democratische rechtsstaat.

Om een vereniging (motorclub) te kunnen verbieden moet er sprake zijn van “gedragingen die een daadwerkelijke en ernstige aantasting vormen van ons rechtssysteem en die onze samenleving ontwrichten of kunnen ontwrichten.” Deze strenge eis geeft aan dat het verbieden van een vereniging dus niet zomaar mogelijk is. Of het OM het deze keer wel lukt om een motorclub te verbieden is maar dus nog maar zeer de vraag.