Zelfrijdende auto rijdt voetganger dood

Het gebeurde afgelopen weekend in Amerika maar het kan in ieder land plaatsvinden. Een zelfrijdende taxi heeft in Arizona een overstekende voetganger overreden. Ze overleed aan haar verwondingen. De zelfrijdende auto had weliswaar iemand achter het stuur zitten (geen passagiers aan boord), maar de auto reed op het automatische systeem. Uit 2016 is een ongeval bekend dat iemand, die achter het stuur zat van een zelfrijdende auto, zélf verongelukte en weer een andere zelfrijdende auto was in februari 2016 bij een éénzijdig ongeval betrokken. Alle experimenten met zelfrijdende auto’s zijn in verband met het dodelijke ongeval door het taxibedrijf stilgelegd.

De discussie in Nederland zal zijn of een ongeval met een zelfrijdende auto is veroorzaakt door specifieke rij-omstandigheden of door de unieke techniek in de auto. In de komende decennia zal derhalve het aansprakelijkheidsrecht op basis van de WAM, de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, verschuiven naar de AVB, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. Dus naar de verzekering van de ontwikkelaar van deze nieuwe technieken. Dit laatste aansprakelijkheidsrisico is Europees geregeld in diverse artikelen vanaf 6:185 BW maar kent op diverse items een ander recht van bescherming van benadeelde partijen wegens materiële of letselschade door een motorrijtuig. De technologische ontwikkeling van zelfrijdende auto’s verloopt razendsnel. Aan de huidige wetgeving zal derhalve snel en flink gesleuteld moeten worden met het oog op de (nabije) toekomst.