Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Elke werkgever en werknemer kent de impact van de Arbowet. Regelmatig wordt deze wet aangepast aan de actualiteiten en vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet opnieuw. De nieuwe regels richten zich vooral op een betere preventie.

De overheid wil arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten, zoals een te hoge werkdruk, zoveel mogelijk voorkomen.

De belangrijkste wijzigingen per 1 juli zijn:

  • een grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen
  • iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’
  • de medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts
  • de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken
  • afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’
  • de medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners
  • de inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.