Wet verbetering functioneren VvE

Deze nieuwe wet is in 2018 in werking getreden. Al tien jaar bestaat de verplichting voor VvE’s om een reservefonds te hebben. Aangezien gebleken is dat het merendeel van de VvE’s te weinig geld reserveert (spaart) heeft de wetgever besloten dat er een minimale jaarlijkse reservering is vereist.

De VvE mag daarbij kiezen uit een reservering van minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex of een reservering van het bedrag dat door de VvE is vastgesteld op basis van een meerjarenonderhoudsbegroting. Daarnaast heeft de VvE de bevoegdheid gekregen om een geldlening aan te gaan tenzij dit in strijd is met het zogenaamde splitsingsreglement. De aansprakelijkheid voor een dergelijke lening gaat bij verkoop van een appartement over op de nieuwe eigenaar. De VvE dient bij een verkoop voortaan dan ook een verklaring aan de notaris af te geven met vermelding van de periodiek verschuldigde VvE-bijdrage en eventuele achterstand daarin, alsook een opgave van de schulden van de VvE en het aandeel van de betreffende verkoper of eigenaar.