Werkgever aansprakelijk voor struikelende monteur?

U ziet het vast al voor zich. Een monteur struikelt over een accuboormachine die hij zelf op de werkvloer heeft gelegd en verdraait zijn knie als hij daarna op de boormachine stapt. Is de werkgever dan aansprakelijk voor de geleden letselschade omdat hij, zoals de monteur stelt, te weinig aan zijn zorgplicht heeft voldaan? Dit voorval kwam kortgeleden voor de rechter.

De monteur was werkzaam in een hoogwerker en liep een paar keer in en uit de bak van de hoogwerker tot hij plots op de boormachine stapte die op de vloer van de hoogwerker lag. De monteur verwijt de werkgever dat er in de bak van de hoogwerker geen opbergvakken zijn en dat daardoor de struikelpartij heeft kunnen ontstaan. De werkgever verwijst naar de certificering en de opleidingen die de monteur heeft gehad voor veilig werken alsmede op de vele toolboxmeetingen. De rechter stelde de monteur echter in het gelijk. Van een werknemer die geconcentreerd aan het werk is kan volgens de rechter niet worden verwacht dat hij zich altijd bewust is van het feit dat er misschien nog losliggend gereedschap op de werkvloer ligt. De werkgever bestreed dit door aan te geven dat er niet voor niets een haak aan de boormachine bevestigd is waardoor deze aan de broekriem kan worden gehecht en de werkgever had regelmatig deze veiligheid in de werkbesprekingen doorgenomen. De rechter bleef van mening dat een werkgever zijn werknemers uit en te na moet waarschuwen voor de gevaren in het werk maar ook blijvend en actief moet onderzoeken of de risico’s daarvan te verminderen zijn. Door dit na te laten heeft de werkgever niet voldaan aan zijn zorgplicht en is hij aansprakelijk gesteld voor de letselschade van de monteur.