Wat is vergunningvrij bouwen?

Stel, u wilt een grotere woonkamer. Of een nieuwe serre, tuinhuis, schuur of bijkeuken. Misschien denkt u aan een kleine mantelzorgwoning bij uw eigen woning voor een naaste die zorg nodig heeft. Onder bepaalde voorwaarden heeft u hiervoor géén bouwvergunning nodig.

Voor sommige (meestal) kleine bouwprojecten hoeft u geen vergunning aan te vragen. Denk hierbij aan regulier onderhoud van uw pand en bepaalde dakkapellen, dakramen en erfscheidingen. Ook de meeste ‘bijbehorende’ bouwwerken, zoals een bijkeuken of schuur mogen zonder vergunning gebouwd worden. Bijbehorende bouwwerken zijn zaken die qua functie bij het hoofdgebouw horen. Is het hoofdgebouw een woning? Dan kunt u denken aan een uitbouw of aanbouw van de woning. Maar ook aan een losstaand gebouw zoals een schuur die u op uw erf wilt plaatsen. Voorwaarde is wel dat het past bij de bestemming van het hoofdgebouw. Een bijbehorend bouwwerk mag alleen worden gebouwd op het achtererf. In praktijk is dit meestal uw tuin. Voor twee-onder-één kap woningen, hoekwoningen en vrijstaande woningen mag vaak nog een deel van het aan de zijkant gelegen erf meegerekend worden. Dan is voor het bepalen van het achtererfgebied wel een uitgebreide berekening nodig. Er zijn regels verbonden aan vergunningvrij bouwen. Deze zijn opgenomen in het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Eén van de belangrijkste regels is dat u het achtererf niet helemaal vol mag bouwen. Ook mag uw bouwwerk niet groter of hoger zijn dan de toegestane maxima. Wilt u zeker weten of het bouwwerk dat u wilt maken vergunningvrij gebouwd mag worden? Dien dan bij uw gemeente een aanvraag in voor een vergunning. Als voor uw bouwplan geen vergunning nodig is, laat de gemeente dat in veel gevallen weten.