Wat betekent de nieuwe donorwet voor u?

Met een kleine meerderheid is de nieuwe donorwet door de Eerste Kamer aangenomen en wordt van kracht vanaf 2020. De aanleiding voor de nieuwe donorwet is het grote tekort aan donororganen.

Als u zelf nog niet in het donorregister staat geregistreerd bepaalt de nieuwe wet dat u automatisch donor bent. U kunt echter steeds zelf beslissen of u wel of geen donor wilt zijn.

Als u niets registreert of niet reageert komt in het Actieve Donor Registratiesysteem te staan dat u geen bezwaar heeft tegen het donorschap. Dit kunt u op elk moment wijzigen. Als u al in het donorregister staat geregistreerd blijft deze keuze onveranderd staan. De nieuwe donorwet geldt alleen voor mensen die in Nederland wonen en ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen. Als u naar het buitenland verhuist wordt uw donorregistratie opgeschort tot u weer terugkeert.

Mensen worden door de nieuwe wet gestimuleerd een keuze vast te leggen en daarnaast ontstaat een lagere drempel voor nabestaanden die sneller toestemming geven voor orgaandonatie als blijkt dat het overleden familielid ‘geen bezwaar’ bleek te hebben. Nabestaanden hebben dan ook altijd het laatste woord. De betreffende arts moet wel checken of het besluit van de familie op misverstanden is gebaseerd. Artsen zijn wettelijk verplicht alle nabestaanden goed te informeren over orgaandonatie als herstel niet meer mogelijk is. De nieuwe donorwet verandert dit niet.