Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers kunnen recht hebben op een belastingvrije vergoeding. Dit betreft vrijwilligers van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), een sportvereniging en voor een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen. Met ingang van 2019 is deze vergoeding verhoogd van € 4,50 naar € 5,00 per uur met een maximale vergoeding van € 150 naar € 170 per maand en van € 1500 naar € 1700 per kalenderjaar. Deze bedragen gelden ook voor vrijwilligers met een bijstandsuitkering; er vindt geen verrekening plaats met de uitkering. De maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen. Dus ook voor vergoedingen in de vorm van sportkleding of een reiskostenvergoeding. Als de maximale normbedragen worden overschreden, dienen zowel de vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger de vergoeding op te geven aan de Belastingdienst.