Vorig jaar 71 doden door bedrijfsongevallen

De Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie, ziet de situatie op werkvloeren bij ondernemingen niet verbeteren. Uit hun onderzoek blijkt dat werknemers vaker slachtoffer zijn van wanpraktijken of misstanden op hun werk. Bij meer dan 50% van de inspecties was er sprake van ongezond, onveilig of oneerlijk werk.

Het gaat goed met de Nederlandse economie en de werkloosheid loopt al jaren sterk terug. De keerzijde hiervan is dat de groei van het aantal wantoestanden ook toeneemt. Als er meer wordt gewerkt, gebeurt er ook meer op de werkvloer. Het aantal ongevallen is ook toegenomen. In 2018 vielen er 71 doden door een bedrijfsongeval, een stijging van 30% ten opzichte van het jaar daarvoor. In bepaalde sectoren zijn werkgevers voortdurend op zoek naar goedkopere vormen van arbeid. Dat is het geval als de arbeidskosten een belangrijk onderdeel zijn van de bedrijfsuitgaven. Wantoestanden liggen dan al snel op de loer. En in het verlengde daarvan ook een verminderde veiligheid. Vanuit de Nederlandse wetgeving rust op de werkgever een zware aansprakelijkheid voor het veilig inrichten én onderhouden van werkvloeren, gereedschappen en gebouwen. Totaal ontving de Inspectie SZW liefst 7633 klachten. 40% daarvan had betrekking op de uitvoering van de Arbowet en 23% op de Wet Arbeid Vreemdelingen.