Voorwaarden

De inhoud en bepalingen van het lidmaatschap op JuriVista

1) Het lidmaatschap op de dienstverlening door JuriVista geeft het lid recht op:
– Toegang tot de telefonische helpdesk op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur.
– Toegang tot telefonische nood- of spoeddienst buiten kantooruren en -dagen.
– 1 Gratis uur per quickscan.
– Bij langere werktijd voor een quickscan of vervolgtraject: 25% korting op het gepubliceerde tarief op de website.
– 1 Gratis uur bij ingeschakelde specialisten zoals juristen, advocaten, mediators, fiscalisten en financieel planners.
– 25% Korting op 5 uren bij de ingeschakelde mediators en financieel planners.
– Preventief advies via telefonische helpdesk van JuriVista.
– 25% Korting op advies of controle voor documenten, akten en voorwaarden.
– Periodiek verzendt JuriVista een nieuwsbrief met actualiteiten, ontwikkelingen en tips.


2) Het lidmaatschap kan per direct ingaan en is per dag opzegbaar. U zit bij JuriVista dan ook niet aan een contractsduur vast. Voor de vragen en geschillen die u aan JuriVista voorlegt is geen wachttijd aan de orde.

3) Met uw handtekening geeft u een doorlopende SEPA-machtiging aan incassant met ID NL45ZZZ040645450000 om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank voor het afschrijven van het lidmaatschapsbedrag van uw rekeningnummer.

4) Als u het lidmaatschap opzegt en JuriVista heeft inmiddels het termijnbedrag voor de maand afgeschreven waarin u het lidmaatschap heeft opgezegd, dan ontvangt u deze termijn terug op de bankrekening waarvan het termijnbedrag is afgeschreven.

5) Als uw gegevens omtrent uw persoon of het soort lidmaatschap gedurende het lidmaatschap wijzigen (bijvoorbeeld bij verhuizing of verandering in het aantal werkzame personen) dan vragen wij u deze wijzigingen zo spoedig mogelijk aan JuriVista door te geven. JuriVista gaat er steeds van uit dat de door u verstrekte gegevens correct, volledig en naar waarheid zijn opgegeven.

6) JuriVista is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade als gevolg van werkzaamheden voor het lid en is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud van de quickscan of telefonisch verstrekte antwoorden.

7) Het lidmaatschap van JuriVista biedt klanten toegang tot een gereduceerd tarief en/of een gratis adviesuur binnen de specialistenkring die JuriVista aan leden adviseert.

8) JuriVista is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, gevolgsschade en/of bedrijfsschade als gevolg van advies of werkzaamheden door de specialisten die JuriVista aan leden adviseert.

9) JuriVista zal bij een geschil tussen 2 leden van JuriVista niet verplicht zijn het geschil in behandeling te nemen of een quickscan, advies of een andere vorm van bijstand te verstrekken. In overleg met de leden wordt een passende oplossing gezocht voor het geschil met behoud van de onpartijdige status van JuriVista.

10) JuriVista behoudt zich het recht voor om een vraagstelling of geschil van een lid niet te behandelen. U krijgt dan onderbouwd toegelicht waarom dit aan de orde is.

11) Als lid ontvangt u periodiek per e-mail onze nieuwsbrief als u aan JuriVista hiervoor toestemming geeft. Als u geen berichten via de e-mail wenst te ontvangen dan kunt u zich gemakkelijk afmelden via de afmeld-link op de website en in de nieuwsbrief.

12) JuriVista is bevoegd de lidmaatschapsvoorwaarden en -tarieven tussentijds aan te passen. Leden worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

13) Hoewel JuriVista aangeeft buiten kantooruren voor noodsituaties telefonisch bereikbaar te zijn, kan niet worden gegarandeerd dat de telefonische bereikbaarheid op ieder moment volledig is. Bij geen bereikbaarheid verzoekt JuriVista het lid de mededeling van de voicemail af te luisteren en vervolgens in te spreken. Een medewerker van JuriVista neemt dan zo spoedig moeglijk contact met het lid op.

14) Het dekkingsgebied is Nederland voor de lopende of dreigende geschillen en vragen die het lid aan JuriVista kan voorleggen. Zaken die in het buitenland aan de orde zijn of zich reeds hebben voorgedaan kan JuriVista in eerste instantie niet in behandeling nemen. Via de specialistenkring van JuriVista is beoordeling van uw rechtspositie wel mogelijk.

15) Geschillen en vragen worden beoordeeld op basis van het Nederlandse recht.