Voorlopig einde van Spreekuurrechter

In mei 2018 wordt het experiment met de Spreekuurrechter bij de rechtbank Noord-Nederland afgerond. Het blijkt een succesvol experiment te zijn geweest. Het grootste deel van de behandelde geschillen is namelijk geschikt. Als succesfactoren worden o.a. genoemd het lage griffierecht (de helft van het laagste griffierecht) en de snelheid van het gehele traject. Het concept wordt nu verder onderzocht. Er is een landelijke werkgroep opgericht om te kijken of het idee elders of met andere deelnemers ook uitgevoerd zou kunnen worden.

Het project Spreekuurrechter is in oktober 2016 aangevangen om een toegankelijke en laagdrempelige vorm van contact met een rechter te creëren met het doel het oplossen van geschillen. Kenmerkend van de Spreekuurrechter was de mondelinge behandeling zonder daaraan voorafgaande juridische brieven en/of processtukken. Er was sprake van een gecontroleerde instroom van zaken; er zijn alleen zaken in behandeling genomen die door vier rechtsbijstandsverzekeraars en het Juridisch Loket werden aangemeld. Eén van de onderzoekspunten is of een dergelijk experiment ook succesvol kan zijn bij een niet-gecontroleerde instroom.