Voordeel garantie tegen onderverzekering bij brandschade

In december 2018 besteedde het televisieprogramma Tros Radar aandacht aan deze zaak: een pannetje frituurvet leidde op 2 maart 2018 op Texel tot een brand waarbij vijf huizen verwoest werden. Een gedupeerde woonde in één van deze huizen en hij verhuurde in een ander gebouw het appartement waar de brand is ontstaan. De gedupeerde had in zijn woonhuisverzekering een garantie tegen onderverzekering opgenomen. Een bovenmatige herstelofferte van een plaatselijke aannemer leidde tot een discussie met de verzekeraar over de schadevergoeding. De gedupeerde wendde zich tot Tros Radar.

De expert van de verzekeraar en de expert van de gedupeerde konden geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de herbouwkosten. Gezien deze tegenstelling is de kwestie conform de polisvoorwaarden voorgelegd aan een onafhankelijk expert, de arbiter. Inmiddels heeft deze arbiter een voor beide partijen bindende uitspraak gedaan. De verzekerde som van het beschadigde gebouw was € 495.000. De expert van de verzekeraar stelde de herbouwwaarde vast op € 605.000,00, de aannemer van de gedupeerde kwam tot een bedrag van ruim € 765.000. De arbiter heeft de schade aan het woonhuis definitief en voor beide partijen bindend vastgesteld op € 647.000. De schadevergoeding is bijna € 120.000 minder dan de aannemer heeft berekend maar € 152.000 méér dan waar de gedupeerde recht op zou hebben zonder de garantieregeling. Deze schade bewijst derhalve het grote voordeel van een garantie tegen onderverzekering op woonhuis en inboedelverzekeringen. Bij garantie tegen onderverzekering zijn de stijging van de huizenprijzen en de bouwkosten geen belemmerende factoren om tot een uitkering over te gaan.