Verwonding tijdens een studentenfeest

Een introductiefeest van een school kende een vervelend einde voor een student. Een medestudent, die van het podium in zijn armen wilde springen, veroorzaakte blijvend letsel aan zijn knie. De verzekeraar van de medestudent meende dat een dergelijk ongeluk niet kan leiden tot aansprakelijkheid: “wie meedoet aan een introductiefeest voor studenten heeft gevaarlijkere gedragingen te verwachten van zijn medestudenten dan normaliter, hetgeen vergelijkbaar is met een sport- en spelsituatie”. De rechter ging hier echter niet in mee.

De verzekeraar vond de vraag van belang of het slachtoffer de dader uitnodigde om van het podium te springen. Na vermeend oogcontact zou het slachtoffer zijn armen in de lucht hebben gestoken waarop de dader de afsprong inzette. De rechtbank vond dat echter onvoldoende bewijs voor toestemming. Er werd veel gedanst en dansen gaat ook gepaard met armbewegingen. De dans- en lichaamsbewegingen van het slachtoffer zijn door de medestudent verkeerd geïnterpreteerd, aldus de rechter. De setting van het feest bracht volgens de verzekeraar met zich mee dat er gedanst, gesprongen en op andere wijze fysiek contact met elkaar werd gezocht, vergelijkbaar met een sport- en spelsituatie. Die vergelijking die de rechtbank niet wilde maken. Blijkens de afgelegde getuigenverklaringen was er weliswaar sprake van een feestelijke setting, waarbij de nodige alcoholische drankjes werden genuttigd, maar geen enkele getuige heeft melding gemaakt van eerdere sprongen zoals de medestudent die heeft gemaakt. De student kon er volgens de rechter ook niet bedacht op zijn, omdat hij nooit eerder op een feest van de hotelschool was geweest. De verzekeraar diende de schade te vergoeden.