Verplichting tijdens ziekte en re-integratie

Uw werknemer is ziek, dan heeft u als werkgever enkele wettelijke verplichtingen. Voor uw werknemer zijn er uiteraard óók verplichtingen. Samen bent u verantwoordelijk er alles aan te doen om te voorkomen dat uw werknemer blijvend arbeidsongeschikt wordt.

De bedrijfsarts speelt een hele belangrijke rol. Deze beoordeelt of uw werknemer arbeidsongeschikt is en schat de duur van het herstel in en wat hiervoor nodig is. De arts adviseert over de terugkeer in de eigen functie of mogelijk tijdelijk passend werk. Het is uw taak er alles aan te doen om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het uitgangspunt is terugkeer in de eigen functie. Als dat niet lukt moet u kijken of u passend werk heeft. Als er geen passend werk is moet u uw werknemer helpen bij het vinden van een andere werkgever. Hiervoor wordt vaak een re-integratiebureau ingeschakeld. Het verloop van het ziekteverzuim van uw werknemer houdt u bij in een re-integratieverslag. In het Plan van Aanpak wordt vastgelegd wat het doel is van de re-integratie en wat er moet gebeuren ter bevordering van het herstel of terugkeer naar werk.

Zonder deze wettelijk verplichte inspanningen loopt u als werkgever het risico dat uw verzuimverzekeraar de loondoorbetaling aan uw werknemer niet vergoedt en het UWV u een
(loon-) sanctie oplegt.