Vergoeding werknemer voor letselschade aan hand

Het is een schrikbeeld voor werknemer én werkgever, een bedrijfsongeval met ernstig letsel. Nadat het letsel is behandeld en de schok weg ebt komen al snel de vragen. Wie is aansprakelijk voor het letsel? Kan de werkgever een verwijt worden gemaakt? Of is er sprake van schuld aan de zijde van de werknemer? Vragen die belangrijk zijn om het recht op schadevergoeding te bepalen.

Het overkwam een monteur die met zijn hand bekneld raakte in een hakselapparaat en daardoor zijn vingers en duim verloor. Omdat het apparaat storingen vertoonde werd de monteur erbij geroepen. Hij haalde de beschermkap van het apparaat en ging aan de slag met de draaiende elementen. Plotseling kregen de tandwielen grip op de vingers met het genoemde letsel als gevolg. Bij het apparaat was geen knop voor een noodstop aanwezig. De werkgever is eigenaar van het apparaat. In onze wet is bepaald dat de eigenaar van machines en gereedschappen verantwoordelijk is voor een veilig gebruik door werknemers. Dit is een zware risico-aansprakelijkheid, er rust op de schouders van de werkgever een grote verantwoordelijkheid om werknemers veilig te laten werken of frequent te informeren over de risico’s van machines en gereedschappen. In deze letselkwestie is de werkgever aansprakelijk gesteld en is in overleg met de verzekeraar een schadevergoeding overeengekomen van ruim 3 ton. Het grootste deel van het bedrag is toegekend aan het verlies aan verdienvermogen omdat de monteur niet meer werkt. Een geringer deel wordt toegekend aan smartengeld en schade wegens misgelopen pensioenopbouw.