Vergoeding voor slachtoffers van schildersziekte

Slachtoffers van de zogenoemde schildersziekte, officieel OPS genoemd, kunnen voortaan bij de overheid aankloppen voor een financiële tegemoetkoming. Het kabinet is van plan om een eenmalig bedrag van ongeveer € 20.000 euro per slachtoffer beschikbaar te stellen. De ministerraad moet dit nog officieel vaststellen.

De overheid zei eerder nog dat OPS-slachtoffers bij hun werkgevers moesten aankloppen voor een schadevergoeding. Werkgevers kunnen immers aansprakelijk gesteld worden voor schade door beroepsziekten. Maar de werkgeversbranche wilde niet betalen. Daarom verklaarde een meerderheid van de Tweede Kamer dat er bij hoge uitzondering een compensatie vanuit het Rijk moest komen. De staatssecretaris van Sociale Zaken zegde toe aan de oproep van de Kamer te zullen voldoen. Wie lijdt aan OPS (Organo Psycho Syndroom) kan heftige klachten hebben. Door het langdurig inademen van vluchtige oplosmiddelen wordt het centrale zenuwstelsel aangetast. Het komt veel voor onder schilders maar ook bij drukkers, stoffeerders of autospuiters en veroorzaakt onder meer geheugenverlies, hoofdpijn, depressies en zelfs karakterveranderingen. Omdat deze ziekte in de meeste gevallen een relatie heeft met het beroep van de slachtoffers, kunnen mensen, die vermoeden dat ze ook de schildersziekte hebben, zich daarvoor wenden tot de bedrijfsarts, arboarts, huisarts of medisch specialist. De ziekte ontstaat langzaam en het vaststellen van OPS is niet eenvoudig. Meer informatie over OPS en de onderzoeken is te vinden op de website van de Stichting OPS en de Hersenstichting.