Vergoeding reiskosten zieke werknemer

Een zieke werknemer heeft evenals de werkgever verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter; hij moet meewerken aan de re-integratie. Terugkeer naar het arbeidsleven zou kunnen inhouden dat er passende arbeid moet worden verricht binnen de organisatie van de werkgever.

Een werknemer die aangewezen was op krukken werd zittend werk aangeboden op een andere locatie. Hij stelde echter dat hij niet meer op zijn scooter naar het werk kon en ook het openbaar vervoer was niet mogelijk vanwege de afstand tussen zijn woning en de bushalte. De rechter oordeelde dat op grond van het rapport van de arbeidsdeskundige de andere werkzaamheden passend waren.

Het vervoersprobleem is een omstandigheid die in de risicosfeer van werknemer ligt en derhalve voor zijn rekening is. Een zieke werknemer dient dan ook zelf zijn reiskosten te betalen als hij in het kader van re-integratie moet reizen om de passende arbeid te bereiken. Een werkgever kan maatregelen treffen als een zieke werknemer niet of niet voldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Het opschorten van loon is daarbij een veel gebruikte methode.