Vereniging van Eigenaren: verplichte reserve voor onderhoud

Per 1 januari 2018 wordt het verplicht voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud. Dit moet of op basis van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) of op basis van 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementengebouw. De Eerste Kamer ging akkoord met het wetsvoorstel Verbetering Functioneren VvE’s.

De reservering moet ook daadwerkelijk plaatsvinden door middel van het storten van gelden op een betaal- of spaarrekening, tenzij de eigenaren instemmen met een vervangende bankgarantie. Alleen als 80% van de eigenaren daarmee instemt, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds om steeds per keer het onderhoud te betalen, hetgeen vooral bij kleine VvE’s zal spelen.

Het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk dat een VvE leningen kan aangaan ten behoeve van het gebouw. Daarmee komt een einde aan de in de praktijk al enige tijd bestaande onzekerheid of een VvE wel een lening mocht afsluiten. Banken zullen mogelijk dan minder behoudend zijn. Bij zo’n lening gaat gelden dat het aandeel van de appartementseigenaar in deze schuld bij overdracht van het appartement overgaat op de nieuwe eigenaar.