Verborgen gebreken

De verkoper van een onroerende zaak heeft een mededelingsplicht. Dat houdt in dat hij informatie moet geven inzake gebreken waarvan hij wist of behoorde te weten dat ze aanwezig waren. Dat geldt óók voor gebreken die niet zichtbaar zijn. Als de verkoper niet aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan, kan hij aansprakelijk zijn. Daar tegenover staat echter de onderzoeksplicht van de koper. De koper is verplicht zich actief op de hoogte te stellen van de staat van de onroerende zaak.

Het is daarom altijd aan te raden om als koper informatie in te winnen over de betreffende woning en/of een bouwkundig rapport op te laten stellen. Indien er sprake blijkt van een gebrek, zal per geval worden bekeken of de mededelingsplicht of de onderzoeksplicht het zwaarst weegt. Daarbij is van belang of de verkoper had moeten beseffen dat de informatie van belang was voor de koper, maar ook bijvoorbeeld de professionele achtergrond van partijen.