Verbetertraject werknemer

Een werknemer ontslaan vanwege slecht functioneren vereist in ieder geval een personeelsdossier met daarin een verbetertraject. Of toch niet?

Onlangs heeft een rechter een ontslag gerechtvaardigd waarbij geen concreet uitgevoerd verbetertraject is opgesteld. De betreffende medewerkster functioneerde onvoldoende. De werkgever had haar diverse keren aangesproken en de verbeterpunten ook schriftelijk meegedeeld. Hij vraagt de medewerkster om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen. Dat gebeurt echter niet. Als het verzoek bij een volgende beoordelingsgesprek wordt herhaald, komt de medewerkster uiteindelijk met een verbeterplan zonder concrete acties, zonder mijlpalen, zonder plan van aanpak etc. De werkgever verzoekt de rechter daarna om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De rechter oordeelt dat ‘gelet op het functieniveau en de werkervaring van werkneemster mag worden verwacht dat zij in staat is aan de hand van de ontvangen feedback zelf een verbeterplan met concrete doelen op te stellen waaruit moet blijken dat zij begrijpt en ook erkent dat op bepaalde vlakken verbetering van functioneren nodig is en dat zij gemotiveerd is die verbeterpunten daadwerkelijk op te pakken.’