Verantwoordelijkheid letselschade speeltoestellen

Een groepje kinderen speelt in het buurtspeeltuintje en plotseling valt een kind uit het klimrek en loopt een beenbreuk op. Hij ligt een aantal dagen in het ziekenhuis en de revalidatie duurt lang. Wie is nu aansprakelijk voor deze schade?

De gemeente, en elke andere persoon of organisatie die een speeltoestel plaatst, is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud daarvan. De regels rondom speeltoestellen staan in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Daarin staat onder meer waaraan de speeltoestellen moeten voldoen zoals hoe groot gaten en openingen minimaal of maximaal mogen zijn om te voorkomen dat een kind met zijn hoofd, arm of voet klem komt te zitten.

De gemeente kan op verschillende gronden aansprakelijk zijn bijvoorbeeld als een klimrek of speelhuisje niet goed is onderhouden. Of als de gemeente het toestel niet laten keuren voor de plaatsing. Ontstaat de schade door een productiefout in een speeltoestel dan kan ook de producent aansprakelijk zijn.

Ouders zijn natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen. Een rechter zal bij een ongeval in een speeltuin mede kijken naar de leeftijd van het kind. Was het kind nog jong en speelde het zonder toezicht in de speeltuin? Dan kan het zijn dat ook de ouders niet met de nodige zorg gehandeld hebben.