Veel meldingen koolmonoxide incidenten

Uit een recent gehouden onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting is gebleken dat 85% van de mensen denkt dat ze géén risico lopen op vergiftiging door koolmonoxide. De werkelijkheid bewijst echter het tegendeel, élke dag zijn er meldingen van incidenten met koolmonoxide.

Koolmonoxide ontstaat bij een onvolledige ontbranding van rookgassen. Het is zeer giftig en je ruikt, ziet en proeft het niet. Het is daarom belangrijk een koolmonoxidemelder te plaatsen en ook op de juiste plaats. Niet alleen bij geisers en gaskachels maar ook bij cv-ketels. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan geen koolmonoxidemelder in huis te hebben. Omdat alleen een koolmonoxidemelder waarschuwt bij een te hoge hoeveelheid koolmonoxide is afwezigheid van goed meetapparatuur een grote zorg. Een koolmonoxide vergiftiging kan iedereen overkomen. Het maakt je ziek en leidt in het ernstigste geval tot de dood. Een misverstand is dat koolmonoxide zwaarder is dan lucht. Het is juist lichter dan lucht en uit onderzoek blijkt dat koolmonoxide met de warme lucht uit het verbrandingstoestel stijgt. Plaats een koolmonoxidemelder daarom in de ruimte van het verbrandingstoestel hoog aan het plafond. In de overige ruimtes op ademhoogte. Naast het plaatsen van een koolmonoxidemelder is het verstandig om het verbrandingstoestel jaarlijks te laten controleren en het huis 24 uur per dag en 7 dagen per week te ventileren. Met deze maatregelen kan een koolmonoxidevergiftiging voorkomen worden.