Veel meer privacy klachten, te weinig behandelaars

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg in de eerste helft van dit jaar 59% meer klachten binnen dan in het half jaar ervoor. Ruim 30% procent van de klachten gaat over schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage in gegevens bij websites en organisaties of het recht op verwijdering.

De AP heeft echter niet genoeg medewerkers om al die klachten af te handelen. De AP ontving in de eerste helft van 2019 ruim 15.000 privacyklachten waaronder veel klachten uit het buitenland. Dit is een toename van bijna 60%. Een verklaring hiervoor is volgens de toezichthouder dat de mogelijkheid om privacyklachten in te dienen nieuw is in Nederland en steeds bekender wordt. Het aantal klachten is volgens de AP te groot om met de “best passende behandeling” af te kunnen handelen. De autoriteit, die al met een achterstand kampt, schat dat het gemiddeld vier tot zes maanden duurt voordat een klacht in behandeling kan worden genomen en is in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over een mogelijke oplossing. De AP trof zelf al verschillende maatregelen. Zo neemt de toezichthouder klachten pas in behandeling als die ook zijn ingediend bij de organisatie waar de klacht over gaat. Klachten waarbij nader onderzoek nodig is worden getoetst op prioriteit. Die klachten worden alleen verder behandeld als er bijvoorbeeld sprake is van veel schade bij de indiener of een groter belang voor de samenleving.