Uw reisorganisatie failliet: uw vakantie voorbij?

U verheugt zich op uw vakantie in een warm land maar kort voor vertrek blijkt uw reisorganisatie failliet te zijn verklaard. Dan zit de schrik er goed in! Als u een reis hebt geboekt bij een organisatie die is aangesloten bij de SGR, de Stichting Garantiefonds Reisgelden, dan is de schade te overzien.
Als de reis nog niet is begonnen en de reisorganisator, reisagent, vervoerder of accommodatie gaat failliet, dan staat de SGR garant voor terugbetaling van de door u vooruitbetaalde reissom. Als de reis al is begonnen, dan zorgt de SGR ervoor dat bijvoorbeeld het verblijf en de terugreis alsnog worden betaald als dit nog niet is gebeurd.

Deze regeling geldt alleen voor consumenten die een op de Nederlandse markt aangeboden reisovereenkomst hebben afgesloten of voor overeenkomsten van vervoer en/of verblijf. Uitzonderingen hierop zijn luchtvervoer per lijndienst of betaling via bijvoorbeeld airmiles. De betaling moet contant of giraal hebben plaatsgevonden. Binnen twee maanden nadat u bekend bent geworden of bekend had moeten zijn met het feit dat de betreffende partij door een faillissement zijn verplichtingen tegenover u niet meer kan nakomen moet u zich bij SGR melden. Ga altijd eerst naar het reisbureau en dien daar een verzoek in voor een vergoeding van uw schade. Het reisbureau zal de claim indienen bij de SGR.