Uw personeelsdossier, mag u alles inzien?

Alle administratie voor uw arbeidscontract wordt vastgelegd in uw personeelsdossier. Als werknemer heeft u recht op inzage voor het krijgen van kopieën van brieven en verslagen of zelfs het volledige dossier. Of gewoon voor een korte inzage in het dossier. Hiervoor moet u schriftelijk aanvraag doen bij uw werkgever die u dan binnen 4 weken inzage moet geven. Het kan zijn dat u niet alles mag zien.

Interne notities of e-mails die een leidinggevende aan P&O heeft geschreven mag u meestal niet inzien. Dit zijn teksten met persoonlijke gedachten die voor intern beraad zijn bedoeld. Dit kan iemand zijn visie zijn op een conflict met mogelijke vervolgacties. Ook notities, e-mails en andere stukken (of delen ervan) die over u en andere werknemers gaan mag u niet inzien. Wel mag u een rapport inzien dat is geschreven naar aanleiding van die interne notities en e-mails. U mag ook officiële correspondentie zien, zoals een waarschuwing, verslag van een beoordelingsgesprek of stukken over promotie en salaris.

Als u er achter komt dat er volgens u onjuiste informatie in het dossier staat, dan mag u om aanvulling of verbetering vragen. Soms mag u zelfs verzoeken om het verwijderen van stukken, wanneer bijvoorbeeld een officiële waarschuwing is ingetrokken. Wel moet er altijd een notitie blijven staan in het dossier waarin het onderwerp, ontstaan, verloop en de uitkomst van een conflict is. Ook als er een stuk verwijderd wordt.