Uw ex-partner overlijdt na de scheiding. Wat nu?

In hoeverre bent u nog afhankelijk van elkaar als uw ex-partner na de scheiding overlijdt? Als u bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen deelt, als u kinder- of partneralimentatie ontvangt of als u uw gezamenlijke woning nog niet heeft verkocht kan het wegvallen van één van beide ex-partners grote gevolgen hebben. Bij het regelen van een echtscheiding moet u zeker stil staan bij het afdekken van de risico’s bij overlijden.

Indien u na uw scheiding partneralimentatie ontvangt kunt u na het overlijden van uw ex-partner recht hebben op een ANW-uitkering. Uw ANW uitkering zal dan net zo hoog zijn als de alimentatie die uw ex-echtgenoot aan u moest betalen, tot een bepaald maximum. Als uw alimentatie hoger is dan het maximumbedrag, krijgt u de maximale nabestaandenuitkering ANW. Een bijzonder partnerpensioen is een nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk binnen een pensioenregeling. Of een bijzonder partnerpensioen ook wordt uitgekeerd na een scheiding, is afhankelijk van de manier waarop de pensioenuitvoerder deze regeling heeft verzekerd. Als het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis, dan zal het komen te vervallen bij echtscheiding. Bij een scheiding is het raadzaam navraag te doen bij de pensioenuitvoerder. Bij het afsluiten van een hypotheek wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. In veel gevallen is deze verzekering gekoppeld aan de hypotheek. Indien de verzekerde komt te overlijden, wordt de hypotheek (voor een deel) afgelost.

Als u na een echtscheiding (financieel) afhankelijk bent van een ex partner, dan adviseren wij u om een overlijdensrisicoverzekering op zijn of haar leven af te sluiten. Wij helpen u graag ierin de goede keuze te maken.