Tweede verhoging minimumjeugdloon

Met ingang van maandag 1 juli 2019 is de tweede verhoging van het wettelijk minimumloon van toepassing voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Op deze datum dient de werkgever niet alleen de reguliere verhoging inzake het wettelijk minimumloon door te voeren maar ook de extra verhoging voor deze leeftijdscategorie.

De vormgeving van het minimumjeugdloon moest worden gewijzigd om de inkomenspositie van werkende jongeren aan te passen aan de huidige samenleving. Daarom is besloten het minimumjeugdloon in stappen aan te passen. Werknemers van 21 jaar krijgen recht op het volledige wettelijke minimumloon voor volwassenen. Nu moeten werknemers nog minimaal 22 jaar zijn om 100% van het wettelijk minimumloon te ontvangen. Ook voor de werknemers die 18, 19 of 20 jaar zijn stijgt het minimum(jeugd)loon. Deze stijging is bedoeld om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol spelen bij het aannemen van werknemers. De extra verhoging is niet van toepassing voor werknemers die werken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Hoewel werkgevers nu nog een compensatie krijgen voor de hogere loonkosten komt daar in de toekomst waarschijnlijk verandering in.