Consumentenrecht, ook voor u!

Wanneer u als particulier een product koopt van een professionele verkoper en/of winkel, dan is er sprake van een consumentenkoop. Hiervoor gelden speciale regels die u als consument beschermen tegen onder andere oplichting of agressieve verkoopmethoden.

Het consumentenrecht is een breed veld. Iedereen is wel eens een consument. Zo bent u al een consument als u boodschappen doet of een broek koopt in de winkel. De wet heeft regels gesteld rondom het consumentenrecht, die proberen de consument zo goed mogelijk te beschermen tegen onjuiste praktijken. Toch gaat het wel eens mis en wilt u dan graag weten wat uw rechten in een bepaalde situatie zijn. Dit kan zijn in situaties als oplichting, incassokosten, koop aan de deur, koop online of bijvoorbeeld een product dat kapot is gegaan na aankoop.

Aan bijna elke koop zijn algemene voorwaarden verbonden. Voordat zulke voorwaarden geldig zijn, moet er aan een paar eisen zijn voldaan. Ook zijn er bepaalde algemene voorwaarden, die de overheid als ‘niet eerlijk’ beschouwd. Deze voorwaarden zijn in de wet opgenomen in de zogenoemde zwarte en grijze lijst (art. 6:236 BW / 6:237 BW: ‘onredelijk bezwarende bedingen’). Dit betekent dat het zo kan zijn dat u aan sommige algemene voorwaarden niet hoeft te voldoen. Denkt u bij uw aankopen met een ‘naar smaakje’ dan eens aan uw consumentenrecht. Wij helpen u er graag bij!