Een familieruzie voorkomen? Stel een testament op!

Als één van uw dierbaren overlijdt hoopt u dat die persoon zijn laatste wil goed heeft vastgelegd. Niet alleen omdat u graag wilt doen wat die persoon had gewild maar ook om familieruzies te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat ook u zelf goed vastlegt wat er moet gebeuren met spullen en geld als u komt te overlijden. Het opstellen van een testament gebeurt bij de notaris en kan vanaf de leeftijd van 16 jaar. U kunt het testament altijd veranderen zolang u leeft. Lees “Een familieruzie voorkomen? Stel een testament op!” verder