Zorgplicht accountant

De accountant sluit als opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht met zijn cliënt, de opdrachtgever. Daarmee accepteert de accountant een zorgplicht en dient hij daarmee op te treden als een redelijk handelend en redelijk bekwame beroepsbeoefenaar. Als de accountant hierin toerekenbaar tekortschiet, kan hij verantwoordelijk gehouden worden voor schade die als gevolg van dit tekortkomen, is geleden. Lees “Zorgplicht accountant” verder