Stotterende advocaat

Onlangs heeft een rechter een geschil tussen een advocaat en zijn cliënt moeten behandelen. De cliënt weigerde de nota van de advocaat te betalen, omdat hij niet tevreden was over de gang van zaken tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof. De kantoorgenoot van de advocaat had de pleitnota met horten en stoten voorgelezen. De rechter oordeelde dat een opdracht aan een advocaat niet leidt tot een resultaatsverbintenis. De manier van pleiten van deze advocaat betekent niet dat niet is gehandeld als een redelijk bekwaam en zorgvuldig advocaat en dat daardoor de belangen van cliënt zodanig geschaad zijn dat er sprake kan zijn van een toerekenbare tekortkoming. Daarnaast had de advocaat zijn cliënt vooraf al laten weten dat het een complexe zaak betrof en dat slagingskansen moeilijk in te schatten waren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *