Stormschaden

Gisteren had Nederland weer te maken met harde wind en storm. Gelukkig zijn de meeste Nederlanders hiertegen goed verzekerd. Hoe zat het ook alweer met schade die ontstaan door omgewaaide bomen of afgewaaide grote takken?

Degene die schade heeft geleden moet doorgaans bewijzen dat deze schade aan de boomeigenaar kan worden verweten. In het geval van een zeer zware storm kan de boomeigenaar waarschijnlijk met succes een beroep doen op overmacht. Zelfs als er sprake zou zijn geweest van onvoldoende onderhoud of controle, want ook sterke en gezonde bomen zijn vaak niet bestand tegen de kracht van een zeer zware storm. In geval van alleen een harde wind, zoals in het Noorden het geval geweest is, kan de aansprakelijkheid dus wél aan de zijde van de boomeigenaar liggen, mits er voldoende bewijzen zijn van slecht onderhoud of gebrek aan controle.

Voor gemeentebomen geldt dat de gemeente op dit gebied als deskundig moet worden beschouwd en van hen wordt dan ook een hoger niveau van onderhoud en controle verwacht dan van een particulier. De gemeente kan in geval van een harde wind sneller met succes aansprakelijk worden gehouden voor schade mits de bewijslast daartoe voldoende onderbouwd kan worden.