Slapend dienstverband

Al vaker is het slapend dienstverband benoemd. Als een werknemer 2 jaar ziek is en naar verwachting de daarop volgende 6 maanden niet hersteld zal zijn, mag een werkgever het arbeidscontract opzeggen. Hiervoor dient de werkgever toestemming aan te vragen bij het UWV. Bij een dergelijk ontslag is de werkgever naar huidige wetgeving een transitievergoeding verschuldigd. Ter voorkoming van deze vergoeding wordt een dienstverband veelal slapend gehouden. In 2020 kan de werkgever compensatie aanvragen voor een dergelijke transitievergoeding. Vorige maand is een uitspraak geweest waarbij de werkgever gedwongen werd over te gaan tot een ontslagprocedure en dus een eind te maken aan het slapend dienstverband.

Echter, het betrof hier geen uitspraak van een kantonrechter, maar van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg waardoor er sprake is van een bindend advies. Een kantonrechter of UWV zal het ontslag verder inhoudelijk moeten beoordelen. In dit specifieke geval was sprake van een werknemer die terminaal ziek was en niet lang meer te leven had. Of de uitspraak navolging vindt in komende gerechtelijke procedures waarbij de werkgever naast verplichting tot ontslag óók een transitievergoeding moet betalen, is nog maar de vraag.