Sinterklaas

Nu de Sint weer naar Spanje is vertrokken, richten we ons allemaal op de Kerstman. Ter afsluiting van het Sint-gebeuren onderstaande rechtszaak:

Een opdrachtgever had via een professionele organisatie een Sinterklaas ingehuurd, maar wilde die achteraf slechts gedeeltelijk betalen. De opdrachtgever vond namelijk dat deze Sint de rol niet naar behoren had vertolkt. Klachten over het optreden waren dat kinderen werden aangemoedigd om met pepernoten te gooien, dat de Pieten de kinderen ‘sexy meisjes’ noemden en dat één van de vaders een jute zak over zijn hoofd kreeg. De opdrachtgever vond de vertoning onprofessioneel en niet pedagogisch verantwoord.

De rechter was van oordeel dat de acteur(s) bij invulling van de rol een ruime mate van artistieke vrijheid toekomt. Cruciaal is dat de acteur een voor kinderen herkenbare Sinterklaas of Zwarte Piet wordt vertolkt. De wijze waarop dat gebeurt is een kwestie van smaak en derhalve persoonlijk. De grenzen van goede zeden en maatschappelijke zorgvuldigheid zijn niet overschreden, de acties leverden geen gevaar op en er zijn geen contractuele bedingen geschonden. Het staat Sinterklaas soms vrij om kinderen aan te moedigen gezagsondermijnende dingen te doen, zoals bijvoorbeeld het strooien met snoepgoed. In dat kader past ook de stoute vader die in de zak wordt gestopt. Kortom: de opdrachtgever moest alsnog de nota betalen.