Schooladvies voor de rechter

Niet eens met het schooladvies van uw kind? Een rechter mocht zich buigen over een dergelijke kwestie. Het betreffende kind had een HAVO-advies van de school ontvangen gebaseerd op de zogenaamde entree-toets, de toetsen in voorgaande jaren en het oordeel van de betrokken docenten. Op de CITO-toets die daarop volgde werd echter bijna de maximale score gehaald waarbij VWO-niveau passend is. De school wilde het eerder gegeven advies echter niet aanpassen. De schooldirecteur was van mening dat o.a. een wisselende concentratie, een laag werktempo en onzorgvuldig werken niet zou passen bij VWO-niveau. De ouders schakelden een extern bureau in voor een onafhankelijk onderzoek. Uit het onderzoeksrapport bleek VWO het meest passend vanwege de prestatiegerichtheid en de werkhouding.

De rechter gaf aan dat er een hoge drempel geldt voor correctie van een schooladvies. Is het schooladvies zo anders geweest dat geen weldenkende school tot ditzelfde advies zou komen? Het schooladvies wijkt af van zowel de CITO-uitslag als het onderzoeksrapport. Toch is dit geen reden voor aanpassing. De school heeft een grote mate van vrijheid bij de beoordeling van zijn leerlingen en dat moet worden gerespecteerd.