Schadevergoeding na overlijden schilder

Een schildersbedrijf moet van de rechter een schadevergoeding betalen aan de dochter van een overleden werknemer. De man overleed in 2001 aan de gevolgen van blaaskanker. De dochter heeft het schildersbedrijf aansprakelijk gesteld voor de geleden schade als gevolg van de ziekte en het overlijden van haar vader. Volgens de vrouw is hij tijdens zijn werk blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen doordat het schildersbedrijf niet had gezorgd voor een goede bescherming daartegen.

Volgens het gerechtshof is het schildersbedrijf voor een deel aansprakelijk voor de geleden schade. Het Hof heeft 2 deskundigen onderzoek laten doen naar het verband tussen de gezondheidsschade van de man en de arbeidsomstandigheden bij het schildersbedrijf. Daaruit bleek dat er een verband bestaat tussen het werk en het ontstaan van de blaaskanker. Bovendien heeft het bedrijf zijn zorgplicht geschonden: de ventilatie en de persoonlijke beschermingsmiddelen waren onvoldoende en het bedrijf heeft niet genoeg voorlichting gegeven over de gezondheidsrisico’s. Volgens het Hof is de kans dat de kanker is veroorzaakt door het werk als schilder te onzeker om het schildersbedrijf volledig aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Zo was de man ook bij eerdere werkgevers al in aanraking gekomen met kankerverwekkende stoffen. Het schildersbedrijf is wel gedeeltelijk aansprakelijk voor de ziekte van de man. Het aandeel van het bedrijf in de geleden schade wordt door het hof geschat op 25%. In een afzonderlijke schadestaat procedure kan de hoogte van de te betalen vergoeding worden bepaald.