Schadevergoeding massaschade wordt eenvoudiger

Voor grote groepen burgers en bedrijven die schade lijden wordt het straks eenvoudiger om hun schade vergoed te krijgen. Nu vraagt dat in de meeste gevallen nog een lange adem en is kostbaar. Een wetsvoorstel van minister Dekker regelt dat gedupeerden hiervoor voortaan samen naar de rechter kunnen.

Wat zijn massaclaims? Als grote groepen mensen schade lijden door fouten van producenten van gebruiksvoorwerpen. Of verkeerde informatie door verzekeraars zoals in de woekerpolisaffaires. Software in auto’s waarmee gerommeld is. Het ligt voor de hand dat de veroorzaker van de schade ook betaalt. Maar de praktijk laat zien dat het niet altijd even makkelijk gaat. Soms wegen de kosten van een procedure niet op tegen de geleden schade. Of heeft iemand niet de tijd en energie om jarenlang te procederen. Dan sta je als collectief sterker. Het wetsvoorstel gaat een collectieve aanpak ondersteunen. Burgers en bedrijven hoeven niet meer individueel te vechten om hun schade vergoed te krijgen. De winst is dat straks de hele massazaak in één gezamenlijke procedure bij de rechter kan worden afgewikkeld. Dat is eenvoudiger en bespaart tijd en geld. De rechter stelt in één keer de schadevergoeding vast. Daarmee komt er voor een grote groep gedupeerden een oplossing en kan de zaak worden afgedaan. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de nieuwe regeling nog dit jaar in werking kan treden.