Schadevergoeding als een kind van uw paard valt

U heeft een paard dat u door een paar kinderen laat verzorgen. Ze mogen dan af en toe ook op het paard rijden. Maar hoe zit het als een kind van uw paard valt en hierdoor letsel oploopt? Bent u als bezitter van het paard aansprakelijk voor deze letselschade en bent u hiervoor verzekerd?

In voorkomende gevallen oordeelt de rechter dat de bezitter van het paard een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De bezitter heeft door zo’n bijzonder gevaarzettende situatie, het toestemming geven om kinderen te laten rijden op een paard zonder zijn toezicht, een ernstig verwijtbare fout gemaakt, ook al was dit uiteraard niet zijn bedoeling. Daarnaast is volgens artikel 6:179 BW de bezitter van een paard aansprakelijk als de schade is ontstaan vanuit het onberekenbare element in de energie van het paard, bijvoorbeeld door bokken of op hol slaan.

Door de wet is dus bepaald dat de bezitter van een paard in beginsel voor 100% aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Tenzij de bezitter zich kan beroepen op eigen schuld van het slachtoffer zelf. Dit eigen schuld-verweer heeft een kans van slagen als het onberekenbare element in de energie van het paard is aangespoord door het slachtoffer zelf. De rechter zal in iedere schadezaak de omstandigheden apart bekijken om over het eigen schuld deel te kunnen oordelen. Schade door een dier is verzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering, behalve als de schade bijvoorbeeld met opzet is veroorzaakt.