Rechtszaak Postcodeloterij verloren plus € 10.000,00 proceskosten

In 2016 viel een miljoenenprijs van de postcodeloterij in Sittard. Groot feest zou je zeggen. Behalve voor één deelnemer. De man speelde met 4 loten mee en zou derhalve recht hebben op 4 keer 1 miljoen euro. Echter, het bleek dat de man onvoldoende saldo op de rekening had waardoor het maandbedrag niet van de bankrekening kon worden afgeschreven. En dus geen recht op uitbetaling!

Er stond wel voldoende saldo voor het afschrijven van 2 loten maar niet voor het pakketje van 4 loten. In het reglement van de loterij staat dat het verschuldigde bedrag in één keer van de rekening wordt afgeschreven. Dus niet per lot afzonderlijk. De man liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechtbank met het betoog dat er voldoende saldo op de rekening stond voor in elk geval 2 van de 4 loten. Hij was derhalve van mening dat hij recht zou hebben op uitbetaling van 2 miljoen euro.

De rechtbank oordeelde anders, de deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van voldoende saldo op de rekening op het moment dat het bedrag van de loten automatisch van de rekening wordt afgeschreven’. De man werd derhalve in het ongelijk gesteld en werd als deksel op de neus ook veroordeeld tot betaling van de proceskosten van € 10.000,00. De man kondigde aan in beroep te gaan tegen deze uitspraak.