Raad van State adviseert aanpassing compensatie transitievergoeding bij ontslag

De afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag, welke ook van toepassing is bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Het advies van de RvS is om de vergoedingsregeling aan te passen om een paar redenen.
De RVS stelt de vraag waarom er niet voor is gekozen om terug te keren naar de situatie van vóór de Wet Werk en Zekerheid (2015) waarin géén recht op transitievergoeding bestond voor langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het wetsvoorstel besteedt ook geen aandacht aan mogelijke alternatieven. Zo zou er bijvoorbeeld voor kunnen worden gekozen om het recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte aan te passen. De afdeling advisering wijst er daarnaast op dat de uitvoeringskosten van het wetsvoorstel naar verwachting relatief hoog zullen zijn. De vergoedingsregeling in het wetsvoorstel is namelijk een incidentele vergoeding aan werkgevers en wijkt daarmee af van de regelmatig verstrekte uitkeringen die het UWV uitkeert aan werknemers. Het UWV verwacht dan ook dat het uitvoeren van de regeling een grote impact op de organisatie zal hebben.