Proeftijd arbeidscontract naar 5 maanden?

In 2018 heeft de regering het ontwerp voor de zogenoemde “Wet Arbeidsmarkt in Balans” (WAB) openbaar gemaakt. Het doel van de WAB is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen en daarmee een balans te vinden tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten. De vraag is natuurlijk of deze balans er ook echt gaat komen. Eén van de wijzigingen van de WAB is een verlengde proeftijd bij vaste arbeidsovereenkomsten van maximaal 5 maanden.

Op dit moment mag een proeftijd alleen worden afgesproken in een vaste arbeidsovereenkomst en bij een tijdelijk contract van langer dan 6 maanden. De proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar. Deze periode geldt ook voor een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat vermeld. De proeftijd mag maximaal 2 maanden duren bij een vast dienstverband en bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 2 jaar of langer. Politieke partijen staan bij nader inzien niet te trappelen dat de proeftijd voor werknemers wordt uitgebreid naar maximaal 5 maanden. De huidige 2 maanden proeftijd is volgens hen waarschijnlijk ook wel lang genoeg, mede ontstaan onder grote druk van de werknemersorganisaties en verschillende arbeidsrechtelijke deskundigen. Of de verlengde proeftijd van 5 maanden uiteindelijk ook wet gaat worden? Wij denken van niet.