Politie aansprakelijk voor schietpartij Alphen

Op 9 april 2011 heeft Tristan van der V. in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn met vuurwapens op mensen geschoten. Daarbij vielen zes doden en zestien gewonden. De schutter heeft daarna zichzelf gedood. De politie is door slachtoffers, nabestaanden van slachtoffers, ooggetuigen en winkeliers, van wie eigendommen werden beschadigd door de schietpartij, aangesproken omdat de politie aan de schutter ten onrechte verlof zou hebben verleend om vuurwapens voorhanden te hebben. Op 20 september 2019 heeft de Hoge Raad beslist dat de politie aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011.

In eerste aanleg had de rechtbank geoordeeld dat de politie niet aansprakelijk was. Volgens het Gerechtshof is het verwijt van de slachtoffers aan het adres van de politie wel terecht. Er bestaat een verband tussen het aan de schutter verleende verlof om een vuurwapen te bezitten en de schietpartij. Het hof is van oordeel dat de politie ten onrechte een wapenverlof had afgegeven aan de schutter. De aansprakelijkheid van de politie bestaat naast de aansprakelijkheid van de schutter zelf voor de door hem aangebrachte schade. Het Hof heeft de schadevergoedingsplicht van de politie beperkt tot letselschade en overlijdensschade. Andere schade die werd gevorderd komt volgens het hof niet voor vergoeding in aanmerking omdat die niet aan de politie kan worden toegerekend. De aansprakelijkheid van de politie staat met het arrest van de Hoge Raad definitief vast.