Partnerverlof uitgebreid

Het partnerverlof is dit jaar uitgebreid. Tot 2019 hadden werknemers recht op 2 dagen partnerverlof als hun partner bevallen is. Daar zijn nu 3 dagen bijgekomen. Het moment van bevalling is bepalend: de datum moet op of na 1 januari 2019 zijn. De werknemer heeft als partner dan recht op een ‘werkweek’ verlof maar mag er ook voor kiezen om deze dagen verspreid op te nemen over de 4 weken na de geboorte. Vanaf juli 2020 krijgen werknemers recht op aanvullend geboorteverlof: binnen 6 maanden na de bevalling mag 5 weken partnerverlof worden opgenomen. Tijdens dit verlof bestaat recht op een uitkering via het UWV van 70% van het loon.