Partneralimentatie en het vermoeden van samenwonen

Over de hoogte van kinderalimentatie wordt vaak gediscussieerd, maar ook de partneralimentatie doet hier niet aan onder. Wettelijk is bepaald dat partneralimentatie eindigt als de ontvanger gaat samenwonen. Als de ontvanger het samenwonen ontkent of simpelweg niet reageert op vragen hieromtrent, dan is het aan de betalingsplichtige om het bewijs te leveren van deze samenwoning.

In een soortgelijke situatie waarbij in dit geval de vrouw niet reageerde op berichten van de man, heeft de man een onderzoeksbureau ingeschakeld teneinde het bewijs van samenwonen te kunnen leveren. De kosten van dit onderzoek waren enorm; enkele duizenden euro’s. Uit het onderzoek bleek wel degelijk dat er sprake was van samenwoning. De man verzocht de rechter daarom de verplichting tot alimentatie te stoppen maar ook om vergoeding van de gemaakte onderzoekskosten. De rechter heeft hierbij de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd: is het inschakelen van het onderzoeksbureau redelijk en zijn de gemaakte kosten redelijk?

De rechter was van mening dat beide vragen bevestigend beantwoord moesten worden. De vrouw verloor dus niet alleen haar partneralimentatie maar werd bovendien verplicht de onderzoekskosten te vergoeden.