Op vaderdag bij moeder

Sommige kinderen groeien op met gescheiden ouders. Zij kunnen hun vader op vaderdag dan misschien niet zien omdat de omgangsregeling bepaalt dat ze in het vaderdagweekend bij de moeder zijn. Vaak kan de vader daar niets aan veranderen. Nu het aantal echtscheidingen in Nederland toeneemt zijn er steeds meer kinderen die zich in deze situatie bevinden.

Vaak wordt er tijdens een scheiding een ouderschapsplan opgesteld. Hierin worden allerhande afspraken gemaakt die betrekking hebben op de opvoeding van de kinderen. Veel verschillende onderwerpen kunnen in het ouderschapsplan worden geregeld. De omgangsregeling wordt daarin vastgelegd, bijvoorbeeld op welke dagen van de week de kinderen bij vader of moeder zijn. In de omgangsregeling kan ook worden opgenomen op welke feestdagen de kinderen bij welke ouder zijn. Valt bijvoorbeeld kerst op de dag(en) dat de kinderen bij de vader zijn, dan verblijven ze bij vader. Valt kerst op de dag(en) dat kinderen bij moeder zijn, dan verblijven ze bij moeder. Zo ook op Vaderdag of Moederdag. Met een ouderschapsplan maak je goede en ook flexibele afspraken omtrent belangrijke dagen van het jaar. En lukt dit niet, dan is er de mogelijkheid om het voor te leggen aan de rechter.