Ontslag zieke werknemer

Het is algemeen bekend dat er een opzegverbod geldt voor een werknemer die ziek is.

Zeer recent heeft de rechter echter geoordeeld dat de bescherming van deze werknemers niet oneindig is. Zowel werkgever als werknemer hebben de verplichting om mee te werken aan een terugkeer van werknemer naar het arbeidsleven; de re-integratie. In deze zaak had een werknemer zich ziek gemeld vanwege zowel fysieke klachten als een arbeidsconflict. De werkgever nodigt de werknemer uit voor een gesprek om daarmee een start te kunnen maken met de re-integratie.

Deze uitnodigingen worden echter keer op keer afgeslagen met telkens een andere reden. Uiteindelijk stopt de werkgever de loondoorbetaling en waarschuwt voor ernstige maatregelen, maar ook dat sorteert geen effect. Als de werknemer ook niet bij de arbo-unie verschijnt om te praten over het arbeidsconflict, is de maat vol en krijgt de werknemer ontslag op staande voet. De rechter oordeelde dat dit ontslag terecht gegeven was: het UWV had vastgesteld dat de werknemer niet aan haar re-integratieverplichtingen had voldaan en de werkgever had vooraf gewaarschuwd. Bijkomende omstandigheden waren dat werknemer nooit heeft aangegeven met wie er een arbeidsconflict zou zijn en dat zij dit ook niet wilde bespreken met de arbo-unie.