Ontslag via whatsapp is rechtsgeldig

Whatsapp is een veelgebruikt communicatiemiddel, ook op de werkvloer. Dat whatsappberichten juridisch ook bindend kunnen zijn, blijkt wel uit de uitspraak van de Rechtbank Overijssel in de zaak van een vrachtwagenchauffeur die via whatsapp ontslag neemt en dat vervolgens (tevergeefs) probeert terug te draaien.

Een vrachtwagenchauffeur is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden, zonder tussentijds opzegbeding. De relatie tussen werkgever en werknemer is niet optimaal. Na drie weken te hebben gewerkt deelt de werknemer aan de werkgever via whatsapp mee dat hij bezig is aan zijn laatste rit voor de werkgever. De werkgever heeft de werknemer vervolgens via een whatsappbericht uitgenodigd om te praten en, als de werknemer niet in gesprek wil, hem verzocht zijn truck in te leveren. De werknemer kiest voor dat laatste. De werkgever bevestigt via whatsapp dat het dienstverband van de werknemer op zijn eigen verzoek is beëindigd. Een maand krijgt de chauffeur spijt en stelt zich op het standpunt dat hij niet zelf ontslag heeft genomen maar dat de werkgever hem onterecht op staande voet heeft ontslagen.

De chauffeur verzoekt de kantonrechter het ontslag te vernietigen en vordert loon over de resterende duur van zijn arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelde na onderzoek dat de werknemer zelf ontslag heeft genomen. Een opzegging van een werknemer via whatsapp is dus gewoon rechtsgeldig. Het blijft echter wel van belang dat de werkgever zijn onderzoeksplicht naar het ontslagverzoek nakomt.