Ontslag rechtbankmedewerker

Een werknemer van een rechtbank was het niet eens met zijn ontslag en deze zaak kwam voor bij de Centrale Raad van Beroep. De werknemer werd verweten dat hij geprobeerd heeft een aanzienlijke hoeveelheid privé-post in de vorm van geboortekaartjes op kosten van de rechtbank te versturen. Werknemer had deze enveloppen voorzien van het stempel ‘port betaald’ en was voornemens deze te versturen via de betreffende afdeling van de rechtbank. Na tussenkomst van een collega is werknemer van zijn plan afgeweken.

De werknemer verklaart dat hij de enveloppen op eigen kosten wilde versturen met zelf meegebrachte postzegels. Om tijd te besparen wilde hij de verzending via zijn werk versturen. Het afstempelen met ‘port betaald’ is volgens de werknemer per vergissing gebeurd bij wijze van automatisme. De Raad acht zijn verklaring niet geloofwaardig. De werknemer had jarenlange ervaring en wist hoe de frankering en verzending van post op de rechtbank in zijn werk gaat. Bovendien zou het logisch zijn geweest als hij de postzegels aan zijn collega had laten zien, toen die hem had aangesproken op zijn gedrag. Dat had werknemer echter niet gedaan. De Raad oordeelde dat het strafontslag terecht is gezien de eisen van integriteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid van medewerkers van de rechtbank.