Ontslag door werkgever tijdens ziekte

U bent ziek. Nog vervelender wordt het als uw werkgever besluit u te ontslaan. Mag dit? De eerste 2 jaar van uw ziekte geldt een opzegverbod. Uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst dan niet opzeggen. Er zijn echter uitzonderingen:

  • U zit in uw proeftijd
  • U bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Uw contract voor bepaalde tijd eindigt
  • Het bedrijf sluit
  • De ontslagaanvraag is voor uw ziekte ingediend

Uw werkgever kan een verzoek bij de kantonrechter indienen om het contract te ontbinden. Bijvoorbeeld als u onvoldoende functioneert of als u niet meewerkt aan de re-integratie. Ontbinding mag alleen als de reden hiervoor in de wet staat en niets met uw ziekte te maken heeft. Na twee jaar ziekte eindigt het opzegverbod tijdens ziekte. Uw werkgever kan bij het UWV een ontslagprocedure instellen mits u uw eigen werk niet kunt doen of als er geen passend werk is. Beëindigt uw werkgever de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte? En duurde deze minimaal twee jaar? Dan heeft u recht op de wettelijke ontslagvergoeding. In plaats van een ontslagprocedure bij het UWV kan uw werkgever u vragen mee te werken aan een beëindiging met wederzijds goedvinden. Vergeet dan niet te controleren of u de wettelijke transitievergoeding is aangeboden. U mag niet meewerken aan de beëindigingsregeling wanneer het UWV uw werkgever een loonsanctie heeft opgelegd.